Popular Tags

Yến sào cao cấp Nha Trang

Yến sào cao cấp Nha Trang

Có 7 sản phẩm.

Hiển thị 1-7 / 7 sản phẩm
3.300.000 ₫ Giá

Yến tinh chế loại 3

Yến tinh chế loại 3

Xuất xứ: Yến sào cao cấp Nha Trang

Đóng gói: Hộp 100 gram

NÂNG CAO SỨC KHỎE CÙNG YẾN SÀO NHA TRANG

5.000.000 ₫ Giá

Yến rút lông nguyên tổ loại 1

Đóng gói: Hộp 100 gram.

Xuất xứ: Đảo/nhà yến ven đảo tại khu vực Nha Trang.

4.500.000 ₫ Giá

Yến đặc biệt

Đóng gói: Hộp 100 gram.

Xuất xứ: Đảo/nhà yến ven đảo tại khu vực Nha Trang.

3.800.000 ₫ Giá

Yến tinh chế loại 1

Đóng gói: Hộp 100 gram.

Xuất xứ: Đảo/nhà yến ven đảo tại khu vực Nha Trang.

3.500.000 ₫ Giá

Yến tinh chế loại 2

Đóng gói: Hộp 100 gram.

Xuất xứ: Đảo/nhà yến ven đảo tại khu vực Nha Trang.

2.400.000 ₫ Giá

Yến vụn

Đóng gói: Hộp 100 gram.

Xuất xứ: Đảo/nhà yến ven đảo tại khu vực Nha Trang.

4.200.000 ₫ Giá

Chân yến

Đóng gói: Hộp 100 gram.

Xuất xứ: Đảo/nhà yến ven đảo tại khu vực Nha Trang.